Companiile de jocuri de noroc, verificate de ITM

• acțiunea face parte din campania națională derulată în perioada 29 mai – 1 iunie de inspectorii de muncă • „Pentru cele nouă unităţi controlate, au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare de 3.000 de lei, pentru neconformitățile constatate, fiind dispuse măsuri cu termene precise de îndeplinire”, ne-a declarat inspectorul șef al ITM Brăila, Liviu Arhire  

 

Campanie națională pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind încheierea şi executarea contractelor individuale de muncă de către angajatorii din domeniul „Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri” (cod CAEN 9200).

„În perioada 29 mai – 1 iunie 2024, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Brăila au desfăşurat acţiuni de control la agenţii economici care desfăşoară activităţi în domeniul „Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri” (cod CAEN 9200). Controalele au vizat  domeniul relaţiilor de muncă. Au fost verificate şi unităţile cu sediul social în alt judeţ, situaţie în care toate documentele verificate la punctele de lucru au fost transmise inspectoratelor teritoriale de muncă în raza cărora îşi au sediul, pentru finalizarea controlului. Pentru cele nouă unităţi controlate cu sediul în Braila, au fost aplicate sancțiuni contraventionale în valoare de 3.000 de lei, pentru neconformitățile constatate, fiind dispuse măsuri cu termene precise de îndeplinire”, a precizat inspectorul șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Brăila, Liviu Arhire.

Demn de amintit este faptul că neîndeplinirea acestor măsuri în termenul stabilit constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, potrivit prevederilor Legii nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, republicată şi actualizată.

Obiectivele  campaniei ITM au fost: identificarea și verificarea agenţilor economici care activează în domeniul „Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri” (cod CAEN 9200); eliminarea neconformităţilor constatate prin dispunerea de măsuri obligatorii pentru remedierea neconformităţilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale corespunzătoare; creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniile relaţiilor de muncă şi securităţii şi sănătăţii în muncă.

Scopul acţiunilor de control este acela de creştere a gradului de conştientizare, atât a angajaţilor, cât şi a angajatorilor, în ceea ce priveşte necesitatea aplicării şi respectării legislaţiei muncii în privinţa muncii nedeclarate și subdeclarate”, a mai precizat inspectorul șef al ITM Brăila.


Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Dreputri de autor ©️ 2024 slotescu.ro.
Decizia ONJN 865/24.04.2024. Interzis persoanelor sub 18 ani.